Fjerritslev borger forening
   Forside    Nyheder    Bliv medlem    Bestyrelsen    Vedtægter    Indsend idé    Links  

FORENINGEN ER STILLET BERO PR 13.09. 2016 jf vedtægternes § 12

Foreningen er upolitisk og har til formål at give borgerne lejlighed til at samles for at udveksle ideer, samt at virke for borgernes rettigheder og interesser.

Foreningen har siden 1897 deltaget aktiv i byens aktiviteter og udvikling.

Gennem alle disse år har foreningen haft tæt kontakt og samarbejde med andre foreninger og kommunalbestyrelsen.

Med den nye storkommune ønsker vi fortsat den gode dialog. Derfor er det mere vigtigt end nogensinde, at foreningen aktiv deltager i beslutningerne, der angår de lokale opgaver.

Foreningens formål er, at der sker en god vækst og udvikling her i den vestlige del af Jammerbugt Kommune.

Hvis du vil være med til at værne om lokalsamfundets værdier og påvirke den videre udvikling, opfordrer bestyrelsen dig til at melde dig ind i Fjerritslev Borgerforening.

Foreningens historie

Fjerritslev, den nye by i Kollerup Sogn kom ind i en rivende udvikling med jernbanens etablering i 1896. Man fik brug for et talerør overfor sognerådet, som overvejende bestod af  solide gårdmænd, en samling , der med nogen skepsis så på de mange aktiviteter  i ”byen”.

En kreds af borgere og håndværkere fandt sammen og dannede Fjerritslev Håndværker– og Borgerforening i 1897. I løbet af få år blev FH&B  tydelig og et markant træk i Fjerritslevs profil.  Der var nok at tage fat på i den voksende by. Uddannelse af håndværkere, forlystelser, kulturelle tiltag og etablering af utallige institutioner er blot stikord i denne sammenhæng.

Foreningen har gennem mange år opstillet kandidater til en upolitisk borgerliste (bylisten) til sogneråds-, og senere byråd. Foreningen har ved ”byrøddernes” hjælp haft indflydelse på byens udvikling.
Udseende af gadebilledet i Fjerritslev var, og har alle dage været, på dagsordenen. Det begyndte med  petroleumslamper som gadebelysning. Senere kom gadenavne, og husnumre til. Foreningen betalte naturligvis broderparten af beløbet.

Et højdepunkt var den store herredsudstilling i 1914, med 10.000 besøgende på en enkelt dag.
En anden væsentlig opgave var at oprette og drive en teknisk skole med afholdelse af svendeprøver. Senere i 1938 blev  handelsskolen føjet til i foreningens nyopførte bygning.
I 1915 samledes medlemmerne til stiftelse af byens elektricitetsværk. Efterhånden fik flere og flere det ”hvide lys”. På samme vis kan nævnes  da byens fjernvarmeværk mange år senere skulle etableres.
Foreningen havde også gennem årene henvendt sig til sognerådet angående den støvede grusvej gennem byen. En sag der trak ud i mange år og endte endeligt med brolægning, fortov samt et rimeligt kloaksystem.

I 1928 besluttede bestyrelsen at støtte oprettelsen af et lystanlæg. Mange år senere donerede forening belysningen i anlægget.   I 1932 bliver bestyrelsen repræsenteret i et udvalg til oprettelse af et lokalt svineslagteri. I 1935 deltog vi med igangsætter af Turistforeningen. I 1947 en friluftsscene idet gamle anlæg kom til.

I 1950 var foreningen frontløber for opførelse af en sportshal (Han Herred Hallen). Et særsyn i så lille en by. Sportsfolk fra nær og fjern kom og benyttede den flittigt. Kulturelle arrangementer fik også her de rette rammer. Senere blev der tilbygget storhal, svømmehal og et vandrerhjem. Etablering af et gymnasium har foreningen også været  involveret i.

En fornyelse af midtbyen blev påbegyndt i 1997, et ”byrum” der efterfølgende har løftet byens position og handelslivet med fremtiden for øje. Der sker en fortsat udviklingen. I øjeblikket arbejdes der i midtbyudvalgene med nye tanker. 

Ved foreningens 100 års jubilæum skænkede foreningen byen en gave. En planetsti, hvor solen, ved kirkepladsen, som med sin ægte guldbelægning, er et iøjnefaldende ikon for den 5 km. lange planet-række, der slutter med Pluto i strandkanten ved Jammerbugten.

I 1987 fik man opsat en kæmpe vejrhane på byens tidligere el-mølle. Den knejser nu stolt med næbbet i sky mod den stride vestenvind som symbol for vor gejst for lokalområdet  ”Han Herred”. Vi håber, den vil lyse som ledestjerne for byen i de kommende mange år.  

Foreningen har været særdeles aktiv i den over 100 års periode, og været identisk med byens historie. Bestyrelsen vil fortsat arbejde med nye tiltag. Derfor er det nødvendigt med ideer og en bred  medlemsskare som frontkæmpere for fælles sag.

Med den nye struktur er vi kommet i Jammerbugt kommune. En udfordring, men med samlet indsats vil Fjerritslev Borgerforening fortsat arbejde for at udvikle byen. 

Havremarken 28| 9690 Fjerritslev | Kirsten Kjeldsen | Tlf: 98 21 24 37| Kirsten_Kjeldsen@hotmail.com | © Copyright 2008 Fjerritslev Borgerforening |